KC Sneek

puppycursus Sneek, puppy cursus Sneek, puppy training Sneek, puppytraining Sneek, hondenschool sneek, hondenschool harlingen, hondenschool bolsward, hondenschool joure, hondenschool, hondenschool friesland, hondenschool Heerenveen, puppytraining, puppy training, puppycursus, puppycursus bolsward, puppycursus nijland, puppycursus joure, puppycursus harlingen, puppyklas, hondencursus sneek, behendigheid, behendigheid friesland, behendigheid sneek, agility, obidience, flyball, doggy dance, KC, kynologen club, honden opvoeding, G&G, ringtraining sneek, clubmatch, gedrag en gehoorzaamheid, gehoorzame hond, opgevoede hond, pup opvoeden, Veemarkthal

Welkom op onze site!

De KC Sneek e.o. is een erkende kynologenclub en wij zijn als lid aangesloten bij de Vereniging "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland".

De afkorting KC staat voor Kynologen Club, maar de KC Sneek e.o. ontwikkelt zich steeds meer tot een Kennis Centrum op honden(sport)gebied. De vereniging kan niet alleen bogen op een rijke ervaring en boeiende geschiedenis, maar heeft ook een stevige ambitie om nu en in de toekomst een prominente rol te blijven spelen als het gaat om het zich op positieve wijze inzetten in het belang van de hond.

example graphic

De KC Sneek e.o. is een erkende kynologenclub en vereniging die werkt zonder winstoogmerk. Daardoor zijn onze contributies en lesgelden beduidend lager dan bij de meeste commerciële hondenscholen. Onze lesgelden voor elke cursus zijn, o.v.b. van eventuele prijsstijging, € 48,00 voor 12 lessen. Het verplichte lidmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar exclusief een eenmalige bijdrage in de administratiekosten van € 3,50.

De gehoorzaamheidscursussen van de hondenschool worden gegeven op dinsdagavond en vinden gedurende de wintermaanden plaats in de Veemarkthal in Sneek. Vanaf april tot eind september worden de lessen gegeven op ons buitenterrein het I.P.O. terrein in Sneek.

De behendigheidslessen worden vanaf 1 april tot 1 oktober (buiten) op maandagavond op het I.P.O. terrein in Sneek gegeven.

Krijgt u binnenkort een puppy en u wilt meer informatie of meedoen aan een van onze cursussen, dan mag u natuurlijk altijd vrijblijvend langskomen op een van onze cursusavonden. Onze gediplomeerde- en ervaren instructeurs staan u graag te woord.

Bezoek de KC Sneek ook eens op onze gezellige Facebook pagina.

 • Hondenschool

  Op de hondenschool staat gedrag en gehoorzaamheid centraal voor een goed opgevoede hond.

  Meer...
 • Behendigheid

  Agility, of behendigheid, is een actiespel waar het plezier van hond en baas voorop staat. Agility is een...

  Meer...
 • Ringtraining

  Een goede presentatie in de showring is 'werken' met je hond en daarvoor trainen is zeer de moeite waard. Bij...

  Meer...
 • Clubmatch

  Sinds jaren organiseren wij onze clubmatch waar meer dan 200 honden van diverse rassen worden geshowd.

  Meer...
 •   •  
 •  

  Copyright © KC Sneek e.o.

  Disclaimer en AVG | Spel- en huisregels | Afmelden nieuwsbrief | Statuten | Sitebeheerder | Inloggen

  Disclaimer

  KC Sneek, hierna te noemen KC Sneek, verleent u hierbij toegang tot KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. KC Sneek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


  Beperkte aansprakelijkheid

  KC Sneek spant zich in om de inhoud van de site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KC Sneek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze site liggen bij KC Sneek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KC Sneek. Van enkele gebruikte afbeeldingen kan de rechtmatige eigenaar niet worden achterhaald. Bent u rechtmatige eigenaar en u wilt niet dat uw afbeelding via deze site wordt gepubliceerd, neem dan contact op met de sitebeheerder en we zullen de afbeelding zsm verwijderen.


  Overig

  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

  Verklaring omtrent Gegevensbescherming door de KC Sneek voor toepassing van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  De KC Sneek registreert van ieder lid uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres, naam van de hond, geboorte datum, naam en ras. Deze gegevens worden opgeslagen in de digitale ledenlijst.

  Deze gegevens dienen voor de communicatie met de leden over evenementen, de oproeping van de leden tot de ledenvergaderingen en de heffing van contributie.

  Uiterlijk één jaar na afloop van het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap werd beëindigd, zal de KC Sneek deze gegevens uit de ledenlijst verwijderen en wissen, behoudens een wettelijk langere bewaarplicht. In elke publicatie van gegevens van leden door de KC Sneek , zal de publicatie beperkt worden tot de strikt noodzakelijke gegevens. De KC Sneek is als door de Raad van Beheer erkende Kynologenclub gehouden jaarlijks aan de Raad van Beheer een ledenlijst ter beschikking te stellen. Ook deze lijst zal beperkt worden tot de strikt noodzakelijke verlangde gegevens. Aan de Raad van Beheer is een verwerkingsovereenkomst gevraagd.

  In programma's van evenementen waar voor dient te worden ingeschreven, zullen de door deelnemers beschikbaar gestelde gegevens van de deelnemers worden vermeld. Geregistreerde gegevens van individuele leden zullen nimmer aan niet-leden ter beschikking worden gesteld zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Slechts het dagelijks bestuur en de ledenadministrateur zullen bij voortduring over een volledige ledenlijst beschikken.

  Indien de ledenlijst op bestuurlijke gronden aan andere bestuursleden ter beschikking wordt gesteld, zal dit slechts voor beperkte tijd van ten hoogste zes maanden geschieden en zullen deze bestuursleden na afloop van die termijn de lijst wissen. De bestuursleden dragen er zorg voor dat de digitaal opgeslagen ledenlijst slechts door gebruik van een of meer veilige wachtwoorden kan worden geraadpleegd.

  Beeldmateriaal waarop leden van de vereniging herkenbaar zichtbaar zijn, zullen uitsluitend op de website en de face-book pagina van de KC Sneek geplaatst worden met toestemming van die leden. Dit beeldmateriaal heeft ten doel belangstelling en enthousiasme voor het werken met honden te bevorderen.

  Op verzoeken van leden om informatie van hun geregistreerde gegevens dan wel correctie of verwijdering daarvan, zal binnen een maand na ontvangst van dat verzoek worden geantwoord. Toezeggingen door het bestuur van correctie of verwijdering zullen onverwijld worden nagekomen behoudens een wettelijk langere bewaarplicht.