Clubmatch KC Sneek


Aftellen naar 20 oktober 2018


ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 organiseert de KC Sneek e.o. vanaf 10.00 uur haar clubmatch.Deze wordt gehouden in de Veemarkthal gelegen aan de Stationsstraat te Sneek.  U kunt uw auto parkeren bij de hal, parkeergeld slechts 2 euro per dag.
Keurmeesterslijst (wijzigingen voorbehouden):

De heer J. Hiddes rasgroep: 2 - 4 - 6
Mevrouw D.L. Striegel-Oskam rasgroep: 7 - 8
Mevrouw J.F. Bakker-van de Woestijne rasgroep: 1 - 10
Mevrouw E.J. Weijenborg-Weggemans 3 - 5 - 9


Dit jaar staat de Engelse cockerspaniël in de spotlight.


U kunt uw hond inschrijven voor één van de volgende klassen

Klasse 1
Jongste puppy klasse: van 4 tot 6 maanden
Klasse 5
Gebruikshonden klasse: vanaf 15 maanden oud
Klasse 2
Puppy klasse: van 6 tot 9 maanden oud
Klasse 3
Jeugd klasse: van 9 tot 18 maanden oud
Klasse 6
Veteranen klasse: vanaf 8 jaar oud
Klasse 4
Open klasse: vanaf 15 maanden oud
Klasse 7
koppel klasse: een reu en een teef van hetzelfde ras/variëteit èn
van dezelfde eigenaar (deze klasse is geheel gratis en
bestemd voor honden die uitkomen in de klasse 1 t/m 7).
Opgave ’s morgens bij het secretariaat. De deelname hieraan is gratis.

Er kunnen dit jaar rasloze en stamboomloze honden worden ingeschreven!

Voor deze groepen kunt u uw hond inschrijven voor één van de volgende klassen

Klasse 1
Puppy/jeugd klasse tot 8 maanden oud
Klasse 2
Open klasse vanaf 8 maanden oud

kind/hond-show

Voor onze jeugdige kynologen zal weer een kind/hond-show georganiseerd worden. Voor de best voorgebrachte hond en de mooiste combinatie wordt een fraaie prijs beschikbaar gesteld. De max. leeftijd hiervoor is 12 jaar. Opgave ’s morgens bij het secretariaat. De deelname hieraan is gratis.


Toelaten van een hond met een vanwege medische noodzaak geamputeerde staart

Honden met een vanwege medische noodzaak geamputeerde staart mogen deelnemen aan elk kynologisch evenement. De eigenaar dient dan in het bezit te zijn van een verklaring van de dierenarts, waaruit de reden van medische noodzaak blijkt. Deze verklaring moet zijn opgenomen in het Europees dierenpaspoort, voorzien van een datumstempel en de naam, adres en originele handtekening van de betrokken dierenarts. Het dierenpaspoort dient op verzoek van het ringpersoneel en/of de keurmeester getoond te worden. Misbruik van deze regel wordt via de Raad van Beheer ter sanctionering aan het tuchtcollege voorgelegd.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor klasse 3 t/m 7 bedraagt voor de eerste hond € 22,50. De tweede en volgende honden kosten € 17,50. Jongste puppy- en puppyklas € 15,--. Rasloze- en stamboomloze honden € 15,--. Niet-leden van onze vereniging betalen eenmalig € 10,-- extra als lidmaatschapsgeld voor de periode oktober t/m december 2018.

Extra

U ontvangt voor de 1e ingeschreven hond een catalogus. Elk inschrijvingsbewijs dient tevens als entreebewijs.

Adverteren in catalogus

Mocht u in de uit te geven catalogus willen adverteren, dan zijn dit de kosten:
1/1 pagina € 35,--
½ pagina € 20,00
¼ pagina € 12,50.

Clubmatch secretariaat en inlichtingen: clubmatch@kcsneek.nl