KC Sneek

puppycursus Sneek, puppy cursus Sneek, puppy training Sneek, puppytraining Sneek, hondenschool sneek, hondenschool harlingen, hondenschool bolsward, hondenschool joure, hondenschool, hondenschool friesland, hondenschool Heerenveen, puppytraining, puppy training, puppycursus, puppycursus bolsward, puppycursus nijland, puppycursus joure, puppycursus harlingen, puppyklas, hondencursus sneek, behendigheid, behendigheid friesland, behendigheid sneek, agility, obidience, flyball, doggy dance, KC, kynologen club, honden opvoeding, G&G, ringtraining sneek, clubmatch, gedrag en gehoorzaamheid, gehoorzame hond, opgevoede hond, pup opvoeden, Veemarkthal

Leden schrijven

Heeft u een leuk verhaal of iets leuks meegemaakt met uw hond en u wilt het in deze rubriek plaatsen dan kunt u uw tekst (liefst voorzien van een foto) mailen naar de site beheerder

Mailadres sitebeheerder: sitebeheerder@hondenschool-sneek.frJean en Sylvia Marin vertellen over deelname Martinishow Groningen

Toegevoegd op: 11 Maart 2016

5 maart 2016
Hierbij even een stukje over de Martinishow Groningen.


Zondagmorgen de wekker om 6u want door de "A" van Airedale, zijn we meestal als eerste ras aan de beurt in de ring.
Ditmaal met 2 honden, onze teef Femke in de Tussenklasse en Bodie onze reu van 3 jaar in de Open klasse.
Afgelopen weken waren voor mijn vrouw Sylvia en mij een hectische tijd want er moest natuurlijk veel getraind en getrimd worden.
De reu is voor ,t eerst zelf show-getrimd dus extra spannend. Af fijn de auto vol met benches, honden, koffie, papieren etc.
Dus op naar Groningen en eigenlijk is dit wel een thuiswedstrijd.
We lopen de hal in naar onze ring en wie zien we daar al zitten ! Harry en Alie van de KC Sneek ringtraining achter de tafel. Beide dus ring-secretaris, en een paar bevriende fokkers uit Brabant en Limburg. Dat is leuk zeg. We hoorden dat Harry en Alie zelf zaterdag al een goeie dag hadden met de reu.
Nou dat begint al goed dus gauw uitpakken, de honden in de benches,koffie en kijken welke honden er allemaal op de lijst staan.
Ditmaal de Engelse Keurmeester dhr.T.Pehar en voor ons op de lijst staan gelukkig de Australian terriers en de Sloughi,s dus kunnen we de honden snel nog even klaarmaken, lees "opdoffen" haha
We hebben geleerd om ze eerst even tot rust te laten komen en dan even ontspannen de ring in om te laten snuffelen. Nou dat deed de reu goed. Zijn  neus zat vastgeplakt aan de mooie rooie tapijttegels, pfff dit wordt nog wat  .Even laten gaan en gelukkig kreeg Sylvia hem weer goed onder appel.
Er waren 7 Airedales ingeschreven, onze reu was als eerste aan de beurt, dan onze teef met maar 1 hond ertussen in de jeugdklasse.
Leuk was dat vlak voor onze keuring ook nog bekenden van Hondenclub Hemrik even kwamen buurten.
De laatste Sloughi was klaar en ik kon met Bodie de ring in .De Keurmeester begroet en meteen de hond op commando in stand voor een eerste beoordeling .Daarna een driehoek en verdere keuring.Bedoeling is dat de hond goed loopt en correct staat waarna de keurmeester de hond betast en zijn  gebit controleert. Bodie deed alles mooi strak en geconcentreerd. Dat doet ie altijd super.
Weinig feedback van de keurmeester en klaar waren we alweer, nou ben benieuwd wat dit wordt pfff
Intussen waren Sylvia en Hans van de Hemrik al bezig Femke klaar te maken. Super want ik had Bodie amper terug in de bench en Femke was al aan de beurt.Zij deed het ook prima maar ze is nog een speelse meid en in stand wil ze wel eens wat te relaxed staan met de staart wat minder strak hoog. Een Airedale hoort met de achterpoten scheef naar achter te staan waarbij de staart hoog en licht gebogen naar voren over de rug staat.
Maar ze is nog jong en het ging best wel goed .Dan volgen de andere rassen en is het in spanning wachten op de einduitslag. Deze wordt door de secretaris meestal binnen een uurtje op het bord ingevuld.
Nog maar een bak koffie en toen we gingen kijken had Bodie een U1-CAC/CACIB en Femke een U2.
Beide ook een heel mooi keuringsrapport en Bodie dus een punt voor het Nederlands kampioenschap erbij.
Schitterend, de honden kregen natuurlijk een flinke knuffel en wat lekkers als beloning .De meeste andere honden hadden het ook allemaal goed gedaan ,prachtig  hoor .Deze week kon al helemaal niet meer stuk want van Femke kregen we van de Raad van Beheer de uitslag van het HD onderzoek. HD-A met een Norbergwaarde van 35 en hele mooie heupkommen. Het onderzoek hebben we laten doen omdat we met Femke volgend jaar graag een nestje willen.
Daarna hebben wij nog lang met iedereen gekletst en toen moe maar zeer tevreden weer huis.

Misschien tot de volgende keer,
Grt
Jean en Sylvia Marin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avond 4 (twee) daagse 2015

Toegevoegd op: 08 Juni 2015

 

Ons is gevraagd om een verslagje te schrijven over de avondtweedaagse, helaas zit dat ons niet in het bloed maar we zullen het proberen.
Er was dinsdagavond afgesproken om 18.00 te verzamelen bij café Vellinga.
We hadden alle cursisten uitgenodigd om de avond 4 daagse lopen. We zouden wel zien of er mensen zouden komen om de 4 daagse te lopen.
Er waren 8 personen en 7 honden, en om 18.15 vertrokken we.
Het was schitterend weer om te lopen. We zijn door mooie straten en buurten gelopen in Sneek.
Door alle enthousiasme en gezelligheid was het zomaar gelopen, en de 2 jongste hadden geen probleem met de 5 kilometer.

Donderdagavond hebben we weer gelopen toen waren er 7 personen en 5 honden.
En net zoals Dinsdagavond hadden we weer prachtig weer.
En ook nu weer liepen we door mooie straten en wijken.
Vele malen zijn we aan de praat gehouden, wat zeer gezellig was en daardoor was het ook later geworden dan we dachten.
We moesten ons verzamelen op de oude flexa terrein, waar de zandsculpturen werden opgebouwd.
Het wachten was op de 10 kilometer groep.
Daarna liepen we achter de muziek aan door de binnenstad van Sneek. Bij de HEMA trakteerden Janhille en Annet ons nog op een ijsje (nog bedankt daarvoor).
Toen we bij de toverbal liepen kwam Annet met het idee om op kraambezoek te gaan bij Jeannette Hoekstra haar puppy’s.
Het waren prachtige pups!
Bij de Finish hadden Janhille en Annet nog een verrassing voor de 2 jongste (ook daar nog bedankt voor groeten Jan-Willem en Martijn) een heerlijke grote chocolade medaille.

Groeten Jan-Willem en Henk Verheij
  •  
 •  

  Copyright © KC Sneek e.o.

  Disclaimer en AVG | Spel- en huisregels | Afmelden nieuwsbrief | Statuten | Sitebeheerder | Inloggen

  Disclaimer

  KC Sneek, hierna te noemen KC Sneek, verleent u hierbij toegang tot KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. KC Sneek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


  Beperkte aansprakelijkheid

  KC Sneek spant zich in om de inhoud van de site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KC Sneek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze site liggen bij KC Sneek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KC Sneek. Van enkele gebruikte afbeeldingen kan de rechtmatige eigenaar niet worden achterhaald. Bent u rechtmatige eigenaar en u wilt niet dat uw afbeelding via deze site wordt gepubliceerd, neem dan contact op met de sitebeheerder en we zullen de afbeelding zsm verwijderen.


  Overig

  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

  Verklaring omtrent Gegevensbescherming door de KC Sneek voor toepassing van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  De KC Sneek registreert van ieder lid uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres, naam van de hond, geboorte datum, naam en ras. Deze gegevens worden opgeslagen in de digitale ledenlijst.

  Deze gegevens dienen voor de communicatie met de leden over evenementen, de oproeping van de leden tot de ledenvergaderingen en de heffing van contributie.

  Uiterlijk één jaar na afloop van het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap werd beëindigd, zal de KC Sneek deze gegevens uit de ledenlijst verwijderen en wissen, behoudens een wettelijk langere bewaarplicht. In elke publicatie van gegevens van leden door de KC Sneek , zal de publicatie beperkt worden tot de strikt noodzakelijke gegevens. De KC Sneek is als door de Raad van Beheer erkende Kynologenclub gehouden jaarlijks aan de Raad van Beheer een ledenlijst ter beschikking te stellen. Ook deze lijst zal beperkt worden tot de strikt noodzakelijke verlangde gegevens. Aan de Raad van Beheer is een verwerkingsovereenkomst gevraagd.

  In programma's van evenementen waar voor dient te worden ingeschreven, zullen de door deelnemers beschikbaar gestelde gegevens van de deelnemers worden vermeld. Geregistreerde gegevens van individuele leden zullen nimmer aan niet-leden ter beschikking worden gesteld zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Slechts het dagelijks bestuur en de ledenadministrateur zullen bij voortduring over een volledige ledenlijst beschikken.

  Indien de ledenlijst op bestuurlijke gronden aan andere bestuursleden ter beschikking wordt gesteld, zal dit slechts voor beperkte tijd van ten hoogste zes maanden geschieden en zullen deze bestuursleden na afloop van die termijn de lijst wissen. De bestuursleden dragen er zorg voor dat de digitaal opgeslagen ledenlijst slechts door gebruik van een of meer veilige wachtwoorden kan worden geraadpleegd.

  Beeldmateriaal waarop leden van de vereniging herkenbaar zichtbaar zijn, zullen uitsluitend op de website en de face-book pagina van de KC Sneek geplaatst worden met toestemming van die leden. Dit beeldmateriaal heeft ten doel belangstelling en enthousiasme voor het werken met honden te bevorderen.

  Op verzoeken van leden om informatie van hun geregistreerde gegevens dan wel correctie of verwijdering daarvan, zal binnen een maand na ontvangst van dat verzoek worden geantwoord. Toezeggingen door het bestuur van correctie of verwijdering zullen onverwijld worden nagekomen behoudens een wettelijk langere bewaarplicht.