KC Sneek

puppycursus Sneek, puppy cursus Sneek, puppy training Sneek, puppytraining Sneek, hondenschool sneek, hondenschool harlingen, hondenschool bolsward, hondenschool joure, hondenschool, hondenschool friesland, hondenschool Heerenveen, puppytraining, puppy training, puppycursus, puppycursus bolsward, puppycursus nijland, puppycursus joure, puppycursus harlingen, puppyklas, hondencursus sneek, behendigheid, behendigheid friesland, behendigheid sneek, agility, obidience, flyball, doggy dance, KC, kynologen club, honden opvoeding, G&G, ringtraining sneek, clubmatch, gedrag en gehoorzaamheid, gehoorzame hond, opgevoede hond, pup opvoeden, Veemarkthal

Spel- en huisregels

Onze Huis- en Spelregels,

Voor onze nieuwe cursisten willen we graag als KC een aantal dingen uitleggen en onder de aandacht brengen.

De eerste les;

Wij vragen of u tenminste 10 min voor aanvang van de les aanwezig wilt zijn, dit voor de eventuele afwikkeling van de financiën, administratie en uitleg over de les en over de club.

Omdat wij gezondheid van de hond heel belangrijk vinden, zien wij graag dat u het geldige inentingsboekje mee neemt. Deze willen wij graag even inzien, zodat wij kunnen aannemen dat u viervoeter de benodigde (en geldige) inentingen heeft gehad.

De pups mogen bij ons beginnen tussen op een leeftijd van 8 weken, wanneer de eerste entingen zijn gegeven. Is dat bij u iets anders of zijn er andere redenen of er vragen over kunt u altijd even telefonisch contact opnemen en zullen we samen zien wat het verstandigste is.

Aanwezigheid bij de lessen;

De lessen zijn voor een cursusduur van 12 lessen. Deze worden per uur gegeven op de puppy en eventueel jonge hond lessen na; deze duren ongeveer 50 minuten.

Kunt u niet aanwezig zijn dan stellen wij op prijs dat u zich af meldt.

Mocht het meer dan 2 keer voorkomen zonder dat u zich heeft afgemeld dan kan dat gelijk worden gesteld als het stoppen met de cursus en mag/kan iemand anders de opengevallen plaats in nemen.

Dit onder voorbehoud van bijzondere gevallen.

De inschrijving is definitief en kan alleen bij de ledenadministratie weer per email of schriftelijk opgezegd worden.

Parkeren kan op het terrein bij De Veemarkthal en is op Dinsdagavond gratis.

Deelname aan 1 van de cursussen met uw hond is vanaf 16 jaar en ouder.

Algemene Info van de lessen;

Wij proberen het altijd dat dezelfde instructeur, de gehele cursusweken, de lessen verzorgd. Mocht de instructeur onverhoopt verhinderd zijn word er altijd gezocht naar een passende oplossing. Dit kan een andere instructeur zijn en soms word een groep voor die les, als dat past, samen gevoegd met een andere groep.

Mocht er door bepaalde redenen vanuit de KC geen les kunnen worden gegeven, dan moet u denken aan extreme weersomstandigheden, dus te warm, te koud of extreem onweer, dan word er door de instructeur contact opgenomen en de les afgezegd.

De hond draagt een gewone halsband van leer of nylon en is aangelijnd door middel van een gewone riem van leer of nylon. Leer heeft onze voorkeur omdat deze makkelijker en zachter is voor de handen.

Andere halsbanden, zoals bijvoorbeeld een slipketting, zijn alleen mogelijk in overleg met de instructeur.

Het gebruik van de flex-riem is tijdens de les niet toegestaan.

Honden met prikbanden of elektronische banden worden op het terrein en de cursus NIET toegelaten.

Trainen en Belonen:

Onze manier van trainen word gedaan dmv beloning met wat lekkers, stem en/of eventueel een speeltje. Dit word naderhand afgebouwd we werken dus niet met de clicker of iets dergelijks.

Wat word er bedoeld met iets lekkers?

De versnapering kan bestaan uit bv stukjes kookworst (zit een sterke geur aan voor de hond), stukje kaas, worst, gedroogde pens, frolic brokjes, leverworst maar ook kan de beloning bestaan uit de gewone beloningsbrok; zoiets als eigen voer. Als uw hond er maar voor wil werken is het goed.

Denk er altijd om dat het klein moet zijn en snel te geven is als beloning!! Het is niet de bedoeling om de hond te voeren maar te belonen voor de geleverde prestatie.

Laat u hond niet met een volle maag trainen. Probeer, als het kan, 1 tot 2 uur voor de les geen eten meer te geven. Het is niet gezond ( U gaat ook niet lekker sporten op een volle maag) en voor het trainen is het ook een stuk aantrekkelijker. Dit omdat de hond waarschijnlijk wel trek heeft en dat dan reden geeft tot aandacht voor het voertje.

Het speeltje wat u mee neemt moet gemakkelijk in en uit uw jaszak te halen zijn. Verder is het ook verstandig om dit speeltje ook puur en alleen voor het trainen te gebruiken en niet voor het gewone stoeien en spelen met de hond. De hond gaat dit specifieke speeltje dan ook echt zien als beloningsmiddel voor geleverde prestatie.

Bij voorkeur gebruikt u een speeltje wat u en de hond samen kunnen vasthouden, hier zijn bv een tennisbal in een sok of een trektouw heel geschikt voor; zo leert u spelenderwijs verder.

Geen losse tennisbal (stuitert weg en hindert andere groepen). Ook geen piep speeltje; dit hindert ook de eventueel andere cursisten en trekt de (ongewenste) aandacht van de andere honden.

Betreffende u eigen kleding en uitleg over diverse dingen tijdens en voor lessen;

Wij raden u aan gemakkelijk zittende kleding en schoenen aan te trekken. Kleding wat ook vies mag worden. Maar geen wapperende jassen, lange jassen, wijde rokken etc; Hier kunt u de hond mee hinderen en soms zelfs laten schrikken. Verder geen schoenen met naaldhakken, te nette schoenen met gladde zolen en klompen. Met name voor het geluid en uw eigen veiligheid. Denk bij afleidende geluiden ook eens om uw sieraden; armbanden, lange kettingen, sleutelbossen etc

Zorg dat u u hond vóór de lessen goed heeft uit gelaten zodat de kans tijdens de les een stuk kleiner is dat de behoefte dan gedaan moet worden.

Buiten de hal is een groenstrook, wel heeft u daar ook opruimplicht; dus altijd een boterham/poepzakje op zak.

Mocht het toch tijdens de les gebeuren, ook dan ruimt u het op. Hoe dat werkt met de schoonmaak spullen word u bij aanvang uitgelegd en aangewezen.

Huiswerk;

Als u besloten heeft, ondanks bovenstaande, de cursus te gaan volgen, dan krijgt u altijd huiswerk mee. Dit sluit aan bij de behandelde stof en oefeningen. Doe het geleerde door de weeks dan ook samen met uw hond thuis. De kracht in het leren zit in het herhalen. Echt.... oefening baart kunst.

Een uurtje trainen in de week is niet genoeg; blijf de geleerde oefeningen dus herhalen; maar overdrijf niet. Het moet leuk blijven, we trainen op een positief ingestelde mannier. Dus met leuke spelletjes tussendoor. Lukt een oefening niet meteen ga dan niet "doordrammen" tot het wel lukt maar probeer iets anders wat wel lukt en probeer dan de "mislukte" oefening nogmaals lukt het dan nog niet; volgend rondje beter..... Zo blijft, zowel bij u als bij uw hond, het enthousiastme er in.

Tijdens de lessen heeft de club de voorkeur dat de de honden niet met elkaar, aan de riem, spelen, niet te veel aan elkaar snuffelen. Dit is uit voorzorg mede omdat niet alle viervoeters elkaar mogen. Alleen op aangeven van de instructeur en indien nodig voor de oefening, mogen de honden binnen de persoonlijke zone van hun soortgenoot komen. Houd dus voldoende afstand tussen de honden.

Als er vragen zijn, u iets niet begrijpt, slecht tot niet verstaan heeft of een verlangde oefening om bepaalde redenen niet kunt uit voeren; Geef dit aan, blijf er niet mee rondhangen. Vragen over de hond, de les of iets in het algemeen; Leg het voor aan uw instructeur/instructrice deze kan mogelijk de vraag beantwoorden en anders in overleg met een collega u verder helpen.

Schroom dus nooit om iets te vragen en dit mag natuurlijk ook altijd na de les.

Omgaan met uw hond,

Wees altijd eerlijk en consequent tegen u hond; niet een eventuele aanwezige negatieve stemming of frustratie afreageren op uw hond. De hond begrijpt dit niet en vat dit op alsof hij iets verkeerds heeft gedaan en gestraft wordt. Dus al heeft u nog zo de P in blijf enthousiast en met blijde stem.

Wees een goede leider. Uw hond vraagt hierom en heeft deze ook leiding nodig. Zorg dat u altijd in rang de hogere bent, de leider die weet wat ie wil en wat er moet gebeuren. En dit valt altijd te leren; u begint daar al mee door dit met een goed gegeven commando waar te maken en daarna, bij het goed uitvoeren, het belonen niet te vergeten!! Bij het verkeerd uitvoeren dan niet te straffen maar te negeren en gewoon met schone lei, vol enthousiasme opnieuw te beginnen. Dit heet positieve inprenting.

Niks belangrijker dan belonen op het juiste tijdstip!!

Een hond is geen speelgoed, geen mens, geen kind, geen wegwerp artikel en geen ding.

U hond is een levend wezen; een hond is een hond, laat de hond in zijn eigen waarde.

Bouw op een positieve manier een band op met u hond, word samen een team. Train ontspannen, met geduld en liefde. Maar vergeet niet U ben de leider en begeleider van uw hond, deze heeft dit van U nodig. Zo krijgt u een kameraadschap voor het leven!!

  •  
 •  

  Copyright © KC Sneek e.o.

  Disclaimer en AVG | Spel- en huisregels | Afmelden nieuwsbrief | Statuten | Sitebeheerder | Inloggen

  Disclaimer

  KC Sneek, hierna te noemen KC Sneek, verleent u hierbij toegang tot KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. KC Sneek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


  Beperkte aansprakelijkheid

  KC Sneek spant zich in om de inhoud van de site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KC Sneek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze site liggen bij KC Sneek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KC Sneek. Van enkele gebruikte afbeeldingen kan de rechtmatige eigenaar niet worden achterhaald. Bent u rechtmatige eigenaar en u wilt niet dat uw afbeelding via deze site wordt gepubliceerd, neem dan contact op met de sitebeheerder en we zullen de afbeelding zsm verwijderen.


  Overig

  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

  Verklaring omtrent Gegevensbescherming door de KC Sneek voor toepassing van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  De KC Sneek registreert van ieder lid uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres, naam van de hond, geboorte datum, naam en ras. Deze gegevens worden opgeslagen in de digitale ledenlijst.

  Deze gegevens dienen voor de communicatie met de leden over evenementen, de oproeping van de leden tot de ledenvergaderingen en de heffing van contributie.

  Uiterlijk één jaar na afloop van het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap werd beëindigd, zal de KC Sneek deze gegevens uit de ledenlijst verwijderen en wissen, behoudens een wettelijk langere bewaarplicht. In elke publicatie van gegevens van leden door de KC Sneek , zal de publicatie beperkt worden tot de strikt noodzakelijke gegevens. De KC Sneek is als door de Raad van Beheer erkende Kynologenclub gehouden jaarlijks aan de Raad van Beheer een ledenlijst ter beschikking te stellen. Ook deze lijst zal beperkt worden tot de strikt noodzakelijke verlangde gegevens. Aan de Raad van Beheer is een verwerkingsovereenkomst gevraagd.

  In programma's van evenementen waar voor dient te worden ingeschreven, zullen de door deelnemers beschikbaar gestelde gegevens van de deelnemers worden vermeld. Geregistreerde gegevens van individuele leden zullen nimmer aan niet-leden ter beschikking worden gesteld zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Slechts het dagelijks bestuur en de ledenadministrateur zullen bij voortduring over een volledige ledenlijst beschikken.

  Indien de ledenlijst op bestuurlijke gronden aan andere bestuursleden ter beschikking wordt gesteld, zal dit slechts voor beperkte tijd van ten hoogste zes maanden geschieden en zullen deze bestuursleden na afloop van die termijn de lijst wissen. De bestuursleden dragen er zorg voor dat de digitaal opgeslagen ledenlijst slechts door gebruik van een of meer veilige wachtwoorden kan worden geraadpleegd.

  Beeldmateriaal waarop leden van de vereniging herkenbaar zichtbaar zijn, zullen uitsluitend op de website en de face-book pagina van de KC Sneek geplaatst worden met toestemming van die leden. Dit beeldmateriaal heeft ten doel belangstelling en enthousiasme voor het werken met honden te bevorderen.

  Op verzoeken van leden om informatie van hun geregistreerde gegevens dan wel correctie of verwijdering daarvan, zal binnen een maand na ontvangst van dat verzoek worden geantwoord. Toezeggingen door het bestuur van correctie of verwijdering zullen onverwijld worden nagekomen behoudens een wettelijk langere bewaarplicht.