KC Sneek

puppycursus Sneek, puppy cursus Sneek, puppy training Sneek, puppytraining Sneek, hondenschool sneek, hondenschool harlingen, hondenschool bolsward, hondenschool joure, hondenschool, hondenschool friesland, hondenschool Heerenveen, puppytraining, puppy training, puppycursus, puppycursus bolsward, puppycursus nijland, puppycursus joure, puppycursus harlingen, puppyklas, hondencursus sneek, behendigheid, behendigheid friesland, behendigheid sneek, agility, obidience, flyball, doggy dance, KC, kynologen club, honden opvoeding, G&G, ringtraining sneek, clubmatch, gedrag en gehoorzaamheid, gehoorzame hond, opgevoede hond, pup opvoeden, Veemarkthal

Het bestuur

Voorzitter: Vacant

 

Secretaris: Yvonne Hovingh

Op de ledenvergadering van d.d. 21-05-2014 gekozen als bestuurslid van de KC-Sneek. Daarnaast is aan dit bestuurslidmaatschap direct een functie gebonden en wel die van secretaris.

Op de Dinsdagavonden geef ik instructie in gedrag en gehoorzaamheid en daar zullen de meeste mij van kennen. Zelf heb ik met mijn hond Cindy al diverse cursussen gelopen en gaan we een paar keer per jaar naar wedstrijden.

En vanaf heden dus ook als secretaris van de kynologen vereniging.

Email: secretariaat@hondenschool-sneek.fr

 

 

Penningmeester: dhr. H. Hottinga

Mijn naam is Hylke Hottinga. Toen we ons vorige hondje kregen zijn we lid geworden van de vereniging. Dit is inmiddels bijna 20 jaar geleden. Ik heb met haar diverse cursussen op de hondenschool doorlopen en bijna 10 jaar behendigheid gedaan. Ook aan een enkele wedstrijd heb ik meegedaan. Met onze huidige honden ( 2 labradoodles) nemen we ook deel aan verschillende cursussen op de hondenschool.

Verschillende keren is mij gevraagd of ik er iets voor voelde om een bestuursfunctie te willen vervullen maar door drukke werkzaamheden heb ik dat steeds afgewend. Toen ik vorig jaar opnieuw werd gevraagd om de functie van penningmeester te vervullen en ik meer tijd ter beschikking heb, heb ik daarop positief gereageerd. Tijdens de algemene ledenvergadering ben ik benoemd tot bestuurslid penningmeester. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen voor de vereniging en deze functie de komende jaren met veel plezier te mogen uitoefenen.
 

Email: hhottinga@outlook.com

 

 

Bestuurslid algemeen: de heer J. Marin

Graag wil ik mij even voorstellen als nieuw bestuurslid, benoemd tijdens de ALV op 15 Maart. 

Ik ben Jean Marin en woon in Sneek. In het bestuur doe ik algemene zaken en daarnaast ben ik lid van de KC Clubmatch-commissie. Met z'n allen,  bestuur, instructeurs en trainers proberen we elk jaar voor iedereen een goed (les)programma neer te zetten. 

Het is een uitdaging om met zoveel verschillende mensen en honden met elkaar een plezierige samenwerking te hebben. Er zijn zoveel verschillende manieren om met je hond bezig te zijn en plezier te hebben. Wijzelf,mijn vrouw Sylvia en ik hebben altijd honden gehad.Sinds 5 jaar hebben we  Airedale Terriers, hier gaan we mee naar shows en fokken ermee. Op de dindagavond geef ik tezamen met Antje Alberda ringtraining.  

email: marinj@online.nl 

 

 

 

Bestuurslid algemeen: Mevrouw J. Hoekstra

Hallo,
Ik ben Jeannette Hoekstra. Sinds mijn 11de levensjaar heb ik Engelse Cocker Spaniels.  Ik heb nu 4 cocker meiden met wie ik graag op pad ga te speuren.
Soms fok ik een nestje met mijn spaniels voor de hobby. Omdat mijn meiden niet meer naar de hondenschool gaan en ik graag betrokken wil blijven bij de hondenschool zit ik sinds de laatste jaarvergadering in het bestuur. Tevens zit ik sinds 2015 in de activiteitencommissie en sinds 2017 in de clubmatchcommissie. Dit doe ik met veel plezier. Ik houd van uitdagingen en het zoeken naar leuke activiteiten voor de honden. Verder heb ik nog een eigen bedrijf in Feestartikelen waar ik ook met veel plezier werk.

 

 

  •  
 •  

  Copyright © KC Sneek e.o.

  Disclaimer en AVG | Spel- en huisregels | Afmelden nieuwsbrief | Statuten | Sitebeheerder | Inloggen

  Disclaimer

  KC Sneek, hierna te noemen KC Sneek, verleent u hierbij toegang tot KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. KC Sneek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


  Beperkte aansprakelijkheid

  KC Sneek spant zich in om de inhoud van de site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KC Sneek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze site liggen bij KC Sneek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KC Sneek. Van enkele gebruikte afbeeldingen kan de rechtmatige eigenaar niet worden achterhaald. Bent u rechtmatige eigenaar en u wilt niet dat uw afbeelding via deze site wordt gepubliceerd, neem dan contact op met de sitebeheerder en we zullen de afbeelding zsm verwijderen.


  Overig

  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

  Verklaring omtrent Gegevensbescherming door de KC Sneek voor toepassing van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  De KC Sneek registreert van ieder lid uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres, naam van de hond, geboorte datum, naam en ras. Deze gegevens worden opgeslagen in de digitale ledenlijst.

  Deze gegevens dienen voor de communicatie met de leden over evenementen, de oproeping van de leden tot de ledenvergaderingen en de heffing van contributie.

  Uiterlijk één jaar na afloop van het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap werd beëindigd, zal de KC Sneek deze gegevens uit de ledenlijst verwijderen en wissen, behoudens een wettelijk langere bewaarplicht. In elke publicatie van gegevens van leden door de KC Sneek , zal de publicatie beperkt worden tot de strikt noodzakelijke gegevens. De KC Sneek is als door de Raad van Beheer erkende Kynologenclub gehouden jaarlijks aan de Raad van Beheer een ledenlijst ter beschikking te stellen. Ook deze lijst zal beperkt worden tot de strikt noodzakelijke verlangde gegevens. Aan de Raad van Beheer is een verwerkingsovereenkomst gevraagd.

  In programma's van evenementen waar voor dient te worden ingeschreven, zullen de door deelnemers beschikbaar gestelde gegevens van de deelnemers worden vermeld. Geregistreerde gegevens van individuele leden zullen nimmer aan niet-leden ter beschikking worden gesteld zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Slechts het dagelijks bestuur en de ledenadministrateur zullen bij voortduring over een volledige ledenlijst beschikken.

  Indien de ledenlijst op bestuurlijke gronden aan andere bestuursleden ter beschikking wordt gesteld, zal dit slechts voor beperkte tijd van ten hoogste zes maanden geschieden en zullen deze bestuursleden na afloop van die termijn de lijst wissen. De bestuursleden dragen er zorg voor dat de digitaal opgeslagen ledenlijst slechts door gebruik van een of meer veilige wachtwoorden kan worden geraadpleegd.

  Beeldmateriaal waarop leden van de vereniging herkenbaar zichtbaar zijn, zullen uitsluitend op de website en de face-book pagina van de KC Sneek geplaatst worden met toestemming van die leden. Dit beeldmateriaal heeft ten doel belangstelling en enthousiasme voor het werken met honden te bevorderen.

  Op verzoeken van leden om informatie van hun geregistreerde gegevens dan wel correctie of verwijdering daarvan, zal binnen een maand na ontvangst van dat verzoek worden geantwoord. Toezeggingen door het bestuur van correctie of verwijdering zullen onverwijld worden nagekomen behoudens een wettelijk langere bewaarplicht.