KC Sneek

puppycursus Sneek, puppy cursus Sneek, puppy training Sneek, puppytraining Sneek, hondenschool sneek, hondenschool harlingen, hondenschool bolsward, hondenschool joure, hondenschool, hondenschool friesland, hondenschool Heerenveen, puppytraining, puppy training, puppycursus, puppycursus bolsward, puppycursus nijland, puppycursus joure, puppycursus harlingen, puppyklas, hondencursus sneek, behendigheid, behendigheid friesland, behendigheid sneek, agility, obidience, flyball, doggy dance, KC, kynologen club, honden opvoeding, G&G, ringtraining sneek, clubmatch, gedrag en gehoorzaamheid, gehoorzame hond, opgevoede hond, pup opvoeden, Veemarkthal

Ledenadministratie

Ledenadministratie: Annie Boschma

 

Heeft u een adreswijziging, of wijzigt uw mailadres geeft u dit dan a.u.b. aan de ledenadministatie door.

Zo houden wij onze gegevens up to date. 

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren via brief bij de ledenadministratie A.Boschma Pietjepolle 3 8618 NL OOSTHEM, of via mail annaboschmahuitema@gmail.com uiterlijk 1 november van het jaar waarin u het lidmaatschap wilt beëindigen. U ontvangt altijd een bevestiging van opzegging (bewaar deze goed want het is uw bewijs van uitschrijving). Telefonische of mondelinge afmeldingen worden niet in behandeling genomen.

 

Contributie:

Contributie van de KC Sneek e.o. bedraagt vanaf 1 januari 2016 € 20,00 per jaar.

Nieuwe leden betalen eenmalig € 3,50 administratiekosten.

De contributie voor gezinsleden bedraagt € 6,00 per jaar (deze leden ontvangen Canis Frisiae niet).

Degene die na 1 juli lid wordt betaalt de contributie voor een half  jaar + de contributie voor het volgende jaar.

Betalingen op rekeningnummer: NL 71 INGB 0000 972 137 t.n.v. KC Sneek e.o.

email:  annaboschmahuitema@gmail.com

Adres ledenadministratie KC Sneek e.o.:

Pytsjepolle 3

8618 NL Oosthem

  •  
 •  

  Copyright © KC Sneek e.o.

  Disclaimer | Spel- en huisregels | Afmelden nieuwsbrief | Statuten | Sitebeheerder | Inloggen

  Disclaimer

  Vereniging KC Sneek e.o., hierna te noemen KC Sneek, verleent u hierbij toegang tot KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. KC Sneek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


  Beperkte aansprakelijkheid

  KC Sneek spant zich in om de inhoud van de site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op KC Sneek.nl/hondenschool-sneek.fr opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KC Sneek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze site liggen bij KC Sneek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KC Sneek. Van enkele gebruikte afbeeldingen kan de rechtmatige eigenaar niet worden achterhaald. Bent u rechtmatige eigenaar en u wilt niet dat uw afbeelding via deze site wordt gepubliceerd, neem dan contact op met de sitebeheerder en we zullen de afbeelding zsm verwijderen.


  Overig

  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.